Pieter.org - shadesDe film op Canvas vanavond – ja het is mijn filmavond – is Shades.

Ik ga niet vergelijken want dan schiet er echt niets meer over. Het Engels is dermate schabauwelijk dat het zeker niet de bedoeling kan geweest zijn om deze film internationaal te laten meedraaien. Maar dan een heel eind verder in de film moeten ze de hulpdiensten bellen en roept dat mens “call nine one one”. Net of Erik Van Looy nog nooit van “een een twee” (ofte de honder en twaalf, het Europees noodnummer) of gewoon een nul nul (dus ook de honderd) gehoord heeft.

Ik heb gekeken tot het einde, ook al duurde me dit net iets te lang.

Vader, echtgenoot, vriend, buur, collega en kennis.
Geen specifieke volgorde, geen enumeratie, "en" keuze lijst.
Voor de rest veel interesse en veel te weinig tijd.

Leave a comment