De Taallink e-mail van deze week was bijzonder leerzaam.

Wat is correct: MP3 speler, mp3 speler, MP3-speler of mp3-speler? De correcte schrijfwijze is mp3-speler. Er is een onderscheid tussen de afkortingen MP3 en mp3. MP3 staat voor Moving Pictures Experts Group, layer three. Dat is de benaming van een internationale standaard voor het comprimeren van geluid. Bijvoorbeeld: Dankzij MP3 kunnen bestanden worden gereduceerd tot een tiende van hun oorspronkelijke grootte. Een mp3 is een concreet geluidsfragment dat gedownload kan worden van het internet en op een pc opgeslagen en afgespeeld kan worden. Bijvoorbeeld: Hij heeft drieduizend mp3’s opgeslagen op zijn computer. De bestandsnaam mp3 vormt het eerste deel van de samenstelling mp3-speler, een apparaat voor het afspelen van mp3’s. In een samenstelling met een afkorting die uit letters en cijfers bestaat, schrijven we een koppelteken: mp3-speler. Verbogen en afgeleide vormen schrijven we met een apostrof, vandaar de meervoudsvorm mp3’s en de verkleinvorm mp3’tje.

(via)

Vader, echtgenoot, vriend, buur, collega en kennis.
Geen specifieke volgorde, geen enumeratie, "en" keuze lijst.
Voor de rest veel interesse en veel te weinig tijd.

Leave a comment