recent nog gehoord

In een of ander televisieprogramma waar het de bedoeling was dat de kandidaten hun angsten gingen overstijgen door aan Benji springen te doen, hoorde ik het volgende zeggen door een kandidaat die net gesprongen had: Ik dacht echt dat ik ging sterven. En ineens ga je dan weer omhoog en ben je blij dat je…