Krijg ik vandaag een mailtje met de vraag of ik even wil deelnemen aan een wetenschappelijk onderzoek; eigenlijk een onderzoek waar ik al eens aan deelgenomen heb waar er nu een tweede versie van is.

Iedereen heeft wel, als je een bepaald woord hoort, een ander woord of een specifieke betekenis die spontaan in je hoofd opkomt. Vooral leuk als er geen echte context geschets wordt voor dat woord.

De e-mail:

Beste,

Een tijdje geleden heb je meegedaan aan een studie over associaties.
Dankzij de inspanning van héél wat mensen (meer dan 10.000) was dit een
groot succes. In de studie werden voor een 1400 tal verschillende woorden in totaal meer dan 340.000 verschillende associaties verzameld
die ons meer inzicht geven in de verwerking van menselijke taal en betekenis.
Bij deze willen we u nogmaal van harte bedanken.
Bij het voorstellen van onze eerste bevindingen bleek vanuit verschillende hoeken interesse in deze data. Daarom organiseren we op dit moment een follow-up studie aan de hand van dezelfde taak, maar met woorden die meer uiteenlopend zijn. Hiervoor hebben we nog 1500 mensen nodig vanaf 19/2/2007.
Als je mensen kent die geïnteresseerd zijn kan je de volgende link doorsturen: http://www.kuleuven.be/lsa/
Er zijn geen beperkingen op leeftijd en als je ooit al meegedaan hebt, mag je zeker opnieuw deelnemen. De enige beperking is de moedertaal, die liefst Nederlands is. Verder bestaat de taak nog steeds uit het geven van woord associaties op een twintigtal woorden.

hartelijke dank,
ConCat

Dus: allen daarheen: http://www.kuleuven.be/lsa/

Ik ben wel benieuwd naar de uiteindelijke resultaten en leuk ware het zeker als die associaties die ik maak eens “beoordeeld” zouden worden.

Vader, echtgenoot, vriend, buur, collega en kennis.
Geen specifieke volgorde, geen enumeratie, "en" keuze lijst.
Voor de rest veel interesse en veel te weinig tijd.

Leave a comment