Gisteren in de diaclub in het navergaderen nog eens besproken hoe er best kan gejureerd worden door een groep occasionele beoordeelaars.

De situatie is de volgende: ieder jaar wordt er een bepaald thema vastgelegd waarrond gevraagd wordt een x aantal foto’s te nemen. Die worden dan op één avond aan de groep voorgelegd en het uiteindelijke restulaat moet iets worden wat kan doorgaan als de beste foto.

Vorig jaar was het thema “bushokjes“; dit jaar is het “chapeau” in de meest brede zin van het woord.

Het grootste probleem is echter hoe jureren. De kans is groot dat er op die avond een grote hoeveelheid beelden van verschillende pluimage de revue zullen passeren waarbij er verschillende mogelijke criteria zijn waarop er gejureerd wordt:

  • onderwerp
  • compositie
  • belichting
  • scherpte

Gaan we al die verschillende onderdelen apart van punten voorzien?

Maken we een eerste selectie van aanvaarde beelden?

Doen we alles in één ronde of laten we iedereen dezelfde beelden verschillende malen beoordelen?

Laten we telkens kiezen tussen twee beelden waarbij de democratisch verkozen beste het opneemt tegen de volgende?

Hoe zorgen we ervoor dat het eerste beeld – wanneer iedereen nog fris zit – met de zelfde maat gewogen wordt ten opzicht van het laatste beeld – wanneer iedereen super kritisch is geworden en het beelden beoordelen alwat moe is?

De mogelijkheden zijn legio, de complexiteit evenredig met het aantal mogelijkheden.

Stof tot nadenken!

Vader, echtgenoot, vriend, buur, collega en kennis.
Geen specifieke volgorde, geen enumeratie, "en" keuze lijst.
Voor de rest veel interesse en veel te weinig tijd.

Leave a comment