Een hele tijd geleden onrechstreeks de vraag gekregen van Microsoft om in de lagere scholen (hoogste graad) de kinderen wat uitleg te geven over de mogelijke gevaren op het internet.

Ik vind dat echt wel een goed idee om de kinderen daarvan in te lichten. Natuurlijk mag de uitleg niet enkel kommer en kwel zijn op het internet en doe je ze ook nog wat extra tips van de hand zoals

  • waar vind je een goeie gratis anti-virusscanner
  • wat te doen en vooral niet te doen met spam
  • hoe omgaan met een trage computer

De onderliggende boodschap is en blijft: wees voorzichtig en als je het zaakje niet betrouwt, spreek er dan over met je mama, papa, leerkracht, oudere broer/zus en zelfs vrienden.

De presentatie zelf die hiervoor gemaakt werd is wel nuttig als leidraad – met één d, ik twijfelde even maar taaladvies bracht me op het goeie pad – maar toch ietsje te commercieel en zeker iets te Microsoft/Windows georiënteerd.

Bedoeling was alles in een groot uur door te nemen, maar het zijn twee volle lesuren geworden (en ik had nog tijd tekort). Donderdag zal ik dit nog eens herhalen in een beknopte versie voor de kinderen van het vierde leerjaar.

Misschien ook een idee om de leerkrachten en ouders (via de ouderraad dan) eens de presentatie te tonen en wat extra uitleg te geven.

Meer info vind je hier terug.

Vader, echtgenoot, vriend, buur, collega en kennis.
Geen specifieke volgorde, geen enumeratie, "en" keuze lijst.
Voor de rest veel interesse en veel te weinig tijd.

Leave a comment