Nog maar eens een zwarte zondag. Overal, of toch zo goed als, gaat het Vlaams Belang erop vooruit.

Ik vraag me echt af wat er in het hoofd van een Vlaams Belang kiezer omgaat bij het kleuren van een bolletje. Denkt die kiezer nu aan de positieve punten van het programma – als die er al zijn, want ik kan me geen programma van het VB herinneren waarin er iets opbouwend en vooruit stond – of is het nog altijd dat die mensen een vorm van sloganeske foert stem uitbrengt?

Het kan toch niet zijn dat al die mensen zomaar gaan stemmen op een partij die henzelf monddood maakt, het gros van hun kiezers – wat ik zonder enige vorm denigratie de sociaal en mentaal zwakkeren noemt – uitkaffert op een manier dat ze te lui zijn om te helpen donderen en op straat mogen gespuwd worden zonder enige onderbouwde vorm van sociale zekerheid, iedere vorm van culturele vrijheid beknot zelfs op een moment dat ze daar nog niets beleidsmatig over te zeggen hebben, en natuurlijk niet te vergeten iedereen xenofoob maakt zonder daar altijd een reden voor te hebben.

Maar toch…

  • In Antwerpen – laat ons dit gemakkelijkheishalve de plaats noemen waar ze een klein decenium voorlopen op de rest wat trends betreft – zijn ze op dit eigenste ogenblik gestagneerd en zelfs, al is het maar een schamele 0,2%, gezakt. En dat zelfs na het kartel met de fantastische en eeuwig optimistische en bijzonder lucide Coverliers.
  • In Gent – een paars bastion die nu iets rozer aan het worden is – is er ook een neerwaartse nuance merkbaar.

Update:
Vlaams Blok is toch niets verloren in Antwerpen, maar gaat er met een half procent op vooruit.

Vader, echtgenoot, vriend, buur, collega en kennis.
Geen specifieke volgorde, geen enumeratie, "en" keuze lijst.
Voor de rest veel interesse en veel te weinig tijd.

Leave a comment