Met al de drukte van de laatste dagen/weken heb ik nauwelijks de tijd gevonden om het aantal ongelezen en onverwerkte items in mijn Outlook Inbox op een aanvaardbaar peil te houden.

Op dit eigenste ogenblik zitter er 616 items in de inbox waarvan vijhonderd vijfendertig ongelezen zijn. Dit zijn niet allemaal persoonlijke boodschappen maar ook een hoop van de mailinglists die relatief eenvoudig met één druk op de knop naar een andere folder (ook de Deleted Items folder dus) kunnen verplaatst worden.

Naast de inbox is er ook nog de folder met alle RSS feeds. Ook die staan in Outlook. Hiervoor gebruik ik RSS Popper. Het aantal feel posts die ik nog moet verwerken – ik zeg bewust niet “lezen” want daar kom ik absoluut niet meer aan toe – schat ik snel op een stevige tweeduizend.

Naast Outlook heb ik nog hier en daar een account die ook de nodige mail kan ontvangen. Alle mail die hier nog moet verwerkt worden is gigantisch en niet te schatten. Het aantal echt te lezen mails daarentegen kan ik vlot schatten en herleiden tot ergens maximaal honderd. Een geluk dat ik de meeste mailboxen nooit echt bekend gemaakt heb. Een ongeluk dat ik niet ergens een eenduidig overzicht heb van accounts die ik ooit heb aangemaakt. Zo kwam ik gisteren puur toevallig uit op een GMail account die ik heb aangemaakt maar compleet vergeten was. Daar stonden een stevige zevenduizend e-mails mij toe te lachen maar heel duidelijk was dat het grootste deel allemaal tot spam te herleiden was.

Wat er ook van is; tijd om alles vlot in een keer te gaan verwerken heb ik niet maar ik ga me toch opleggen tegen eind volgende week mijn Outllok inbox tot een absoluut minimum van vijftig te herleiden en er misschien continu op waken dat deze niet meer de vormen aanneemt van de laatste dagen (of heb ik dat al eens eerder beloofd).

Vader, echtgenoot, vriend, buur, collega en kennis.
Geen specifieke volgorde, geen enumeratie, "en" keuze lijst.
Voor de rest veel interesse en veel te weinig tijd.

Leave a comment