dot eu

Het is zover: we kunnen overschakelen naar een .eu tld. Ter test hebben we al de standaard site beschikbaar gemaakt op http://www.coleurop.eu: Nu is het zo dat we meer dan enkel de .be vervangen hebben door de .eu. Het is de bedoeling dat we ook eens serieus nadenken over de eigenlijke domeinnaam “coleurop” omdat dit…

layout

Ondertussen ook gevonden wat er precies mis was met de layout alhier. Om de één of andere reden smeet de editor er <div> tags in waar er <p> tags moesten staan. Op zich – voor zover ik weet – zou dat geen probleem mogen zijn, zolang de tags maar gesloten worden waar nodig (en dat…

gebruiksrechten

Vandaag volop aan het lezen in licentievoorwaarden. Nu zijn dit documenten die niet onmiddellijk tot mijn favoriete lectuur behoren. De manier waarop bepaalde zaken geformuleerd worden, zijn vaak van die aard dat je de zin of de paragraaf een aantal keer moet doornemen eer je weet wat er precies bedoeld wordt en wat de onderliggende…